Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cesta: /srv/Cyclone3/_addons/Ext

Extensions sú rošírenia základnej funkcionality Cyclone3 o prepojenie na externé aplikácie a systémy na globálnej úrovni - použiteľné v každej doménovej službe.

V doménových službách je možné globálne rozšírenia dopĺňať nové funkcie alebo ohýbať existujúce.

Pre konkrétnu doménovú službu sa tiež dá vytvoriť lokálne rozšírenia - dostupné pre hlavnú doménu služby, a jej subdomény.

Napr. prepojenie na špecifický ERP systém, ktorý nemá podporu v jadre Cyclone3, alebo prepojenie na externý CRM.

  • No labels