Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Push profil používateľa

Údaj v db profile používateľa v JSON forme.

Mal by to byť array hashov - jeden používateľ môže mať viac prihlášok na viacerých zariadeniach - mobilný Chrome, desktop Chrome, Safari, atď.

Aktuálne sú 2 možné zápisy - s údajmi endpoint, auth a p256dh (Chrome, resp. Firefox) alebo device (Safari).

Oba formáty majú zhodné doplňujúce údaje subscription_active (boolean aktívnosť) a topic (oblasť s notifikáciami).

Topic má prednastavenú hodnotu all (hocijaké notifikácie), backend je do budúcnosti predpripravený na čiarkou oddelený zoznam topicov.

Registracia usera

Pri registrovani pouzivatela na odber notifikacii sa musi na webe v javascripte dodrzat nasledovny postup:

...

Ako vygenerovat server kluce?

Code Block
languagebash
openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -out private_key.pem
openssl ec -in private_key.pem -pubout -outform DER|tail -c 65|base64|tr -d '=' |tr '/+' '_-' >> public_key.txt
openssl ec -in private_key.pem -outform DER|tail -c +8|head -c 32|base64|tr -d '=' |tr '/+' '_-' >> private_key.txt

 


Dalsie citanie:

https://web-push-book.gauntface.com/ - prijemne a kvalitne spracovany ebook o web push API.

...