Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagebash
c3-rlog --msg=firstname # no results
c3-rlog --msg=surname # no results
c3-rlog --msg=firstname.surname # results found

Konkrétne výstupy sa dajú ochrániť pred automatickou expiráciou ich označením pomocou prepínača -s, vhodné pre archiváciu zistených problémov

Code Block
languagebash
c3-rlog --c=12345678 -s

Aké domény nám vlastne loguje aktuálny rlog?

Code Block
languagebash
c3-rlog --d=?

Aké facilities máme zalogované?

Code Block
languagebash
c3-rlog --d=domain.tld --t=?

Hľadám výraz v ľubovolnej doméne

Code Block
languagebash
c3-rlog --d --msg=vyraz

Zrátaj koľko chýb bolo evidovaných v generovaní stránok domény za posledných 24h

Code Block
languagebash
c3-rlog --d=domain.tld --t=pub.track --f --limit=0

Zobraz všetky 404 chyby v pub.track logu

Code Block
languagebash
c3-rlog --d=domain.tld --t=pub.track --data.response_status_i=404

Čo všetko robil užívateľ posledných 24h? Zorad chronologicky

Code Block
languagebash
c3-rlog --d --t=pub.track --data.user_s=gqb9mSBc --range=24h --ch
# alebo sleduj neustale
c3-rlog --d --t=pub.track --data.user_s=gqb9mSBc --range=24h --ch --tail

Monitoruj mi vsetky chyby v mieste kde prave programujem

Code Block
languagebash
cd ~/Cyclone3/!domain.tld;
c3-rlog --f --ch --tail

Zobraz mi sql queries v pekne uhladenej forme:

Code Block
languagebash
c3-rlog --d --t=sql --pretty