Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Záznamy v tabuľke majú povinne:

stĺpechodnota
IDunikátne ID položky
ID_entityneunikátne ID položky. jedno ID_entity môže mať viac ID

nepovinne, odporúčané:

stĺpechodnotadefault
datetime_createtimestamp vytvorenia záznamuNOW()
posix_ownerunikátny USRM hash používateľa, ktorý záznam vytvorilhash aktuálneho/prihláseného používateľa
statusstav záznamu - zvyčajne Y(es)/N(o)/W(ait)/T(rash)N

Vytváranie záznamu

Pre vytvorenie nového záznamu by sa mala používať generická funkcia z a020.

...

Code Block
languageperl
my $ID = App::020::SQL::functions::new
(
	'db_name' => $App::010::db_name,
	'tb_name' => 'a010_activity',
	'data'=>
	{
		'ID_entity' => 124,
		%data
	},
	'columns'=>
	{
		%columns
	},
	'-journalize' => 1
);

Parametre pre list modul

parameterhodnotadefault
page_limitpočet položiek na stránku10
pageaktuálna strana1
page_offsetodsadenie strany0
page_plusodsadenie od začiatku1
sql_limitlimit v SQL zápisevypočítaný z page* parametrov
sql_wherepodmienky v SQL zápise, dopĺňajú sa na koniec WHERE bloku
sql_order_byzoradenie v SQL zápisepodľa typu aplikácie, zvyčajne datetime_create DESC, alebo datetime_publish_start DESC
uniquezoskupenie záznamov podľa ID_entity
a430_list.IDa430 zoznam - ak je definovaný, overriduje zoznam ID/ID_entity aj sql_order_by
{entita}.IDbodkočiarkou delený zoznam ID
kategórie

{entita}.ID_entitybodkočiarkou delený zoznam ID_entity
kategórie

{entita}_cat.IDbodkočiarkou delený zoznam ID kategórie
{entita}_cat.ID_entitybodkočiarkou delený zoznam ID_entity kategórie
{entita}.statusbodkočiarkou delený zoznam povolených stavovY

Parametre pre view modul

parameterhodnotadefault
{entita}.IDbodkočiarkou delený zoznam ID
{entita}.ID_entitybodkočiarkou delený zoznam ID_entity
{entita}_cat.IDbodkočiarkou delený zoznam ID kategórie
{entita}_cat.ID_entitybodkočiarkou delený zoznam ID_entity kategórie
{entita}.statusbodkočiarkou delený zoznam povolených stavovY
sql_order_byzoradenie v SQL zápise