Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pre zfunkčnenie je potrebné do master.conf pridať za definíciu $tom::setup tento override:

...