Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hlavný konfiguračný súbor doménovej služby, resp. hlavnej domény a jej subdomén.

Obsahuje

  • nastavenie hlavnej (master) domény
  • všeobecné kontaktné údaje, názov doménovej služby, ...
  • všeobecne platné kľúče a prihlasovacie údaje (banking, prepojenia na ERP, CRM, externé FTP a databázy, ...)
  • cesty k diskovým úložiskám (napr. Dropbox folder pre synchronizáciu dát, NFS mount ktorý sa servuje ako CDN na inej doméne, ...)
  • použíté aplikácie a rozšírenia
  • rozsah priorít pre aplikácie (napr. priority A článkov)

Hodnoty môžu byť upravované a dopĺňané lokálnou konfiguráciou local.conf.

Zvyčajne obsahuje hlavnú konfiguráciu domény a subdomén $tom::setup (ak nie je definovaná tu, môže byť ešte v local.conf primárnej - master domény).

  • No labels