Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hlavný konfiguračný súbor doménovej služby, resp. hlavnej domény a jej subdomén.

Obsahuje

 • nastavenie hlavnej (master) domény
 • všeobecné kontaktné údaje, názov doménovej služby, ...
 • všeobecne platné kľúče a prihlasovacie údaje (banking, prepojenia na ERP, CRM, externé FTP a databázy, ...)
 • cesty k diskovým úložiskám (napr. Dropbox folder pre synchronizáciu dát, NFS mount ktorý sa servuje ako CDN na inej doméne, ...)
 • použíté aplikácie a rozšírenia
 • rozsah priorít pre aplikácie (napr. priority A článkov)

Hodnoty môžu byť upravované a dopĺňané lokálnou konfiguráciou local.conf.

Zvyčajne obsahuje hlavnú konfiguráciu domény a subdomén $tom::setup (ak nie je definovaná tu, môže byť ešte v local.conf primárnej - master domény).

Ukážka:

#!/usr/bin/perl
package tom;
use utf8;
use if $] < 5.018, 'encoding','utf8';
use strict;
use warnings;

our $Hm = "wineplandomain.comet.sk";								# master doména služby			

our $Hm_www = "http://www.domain.com";								# master url
our $H_media = $Hm_www . "/media";									# master url pre médiá, zvyčajne www s /media suffixom, môže byť nastavená aj pevne, napr. na CDN adresu
our $H_grf = $H_media . "/grf";										# master url pre statické médiá (nie je nutná, dá sa použiť H_media/grf)
our $H_css = $H_media . "/css";										# master url pre css (detto)
  
our $H_cookie = "domain.com";										# cookie doména
our $P_cookie = "/";												# cookie path - zvyčajne '/', pre subdomény na pravej strane môže byť aj subpath)

if ($tom::devel)													# overrides pre devel prostredie
{
  $tom::Hm_www = "http://" . $tom::devel . ".domain.com";
  $tom::H_media = $tom::Hm_www . "/media";
  $tom::H_grf = $H_media . "/grf";
  $tom::H_css = $H_media . "/css";
}

our $cookie_name=$tom::H_cookie;

																	# kontaktné adresy, napr adresáti pre kontaktný formulár, support adresa na webe, ...
$TOM::contact{'TECH'} = 'support@domain.com';						# technický kontakt, napr. pre chybovú podstránku
$TOM::contact{'order'} = 'shop@domain.com';							# odosielateľ potvrdenia objednávky, kontaktná adresa pre eshop otázky, ..
$TOM::contact{'pay'} = 'payments@domain.com';						# adresa pre otázky ohľadom platby, alebo odosielateľ pripomienky nezaplatených objednávok
$TOM::contact{'stats'}='admin@domain.com';							# adresát napr. pre cronmi autogenerované štatistiky

																	# "zapnutie" sekcií v admine
$tom::modules{'content'} = 1;										# sekcia obsah
$tom::modules{'administration'} = 1;								# sekcia administrácia
$tom::modules{'intranet'} = 1;										# ...
$tom::modules{'ecommerce'} = 1;										

$tom::addons{'a160'} = 1;											# povolenie aplikácie Previazania
$tom::addons{'a210'} = 1;											# povolenie aplikácie Mapa stránky
$tom::addons{'a301'} = 1;											# ...
$tom::addons{'a401'} = 1;
$tom::addons{'a411'} = 1;
$tom::addons{'a420'} = 1;
$tom::addons{'a430'} = 1;
$tom::addons{'a501'} = 1;
$tom::addons{'a510'} = 1;
$tom::addons{'a542'} = 1;
$tom::addons{'a710'} = 1;
$tom::addons{'a821'} = 1;
$tom::addons{'a900'} = 1;
$tom::addons{'a910'} = 1;
$tom::addons{'a940'} = 1;
$tom::addons{'eSPIN'} = 1;											# povolenie rozšírenia SPIN
$tom::addons{'eElastic'} = 1;										# povolenie indexácie v ElasticSearch

$App::401::priority{'A'}=5;											# nastavenie priority A pre články do hodnoty 5 (0 - 5)

$App::010::db_name='domain_com';									# nastavenie databázy pre lokálne aplikácie
$App::420::db_name='otherdomain_com';								# override databázy pre statický obsah (defaultne sa použije hlavná db)

$App::301::fb_app='4564654654654654654';							# id FB aplikácie pre službu
$App::301::fb_secret='13asdczxja4545544ll077a828f9079d';			# secret hash pre FB aplikáciu

$App::501::status_default='Y';										# vytváraj nové obrázky ako aktívne (default je N)

$TOM::DB{'spin'}{'type'}="DBI";										# nastavenie prihlasovania na SPIN
$TOM::DB{'spin'}{'uri'}="dbi:Oracle:domain_com";					
$TOM::DB{'spin'}{'user'}="orauser";
$TOM::DB{'spin'}{'pass'}="ase123";

$Ext::SPIN::price::druh_ceny_id_default=123;						# ...
$Ext::SPIN::price::druh_ceny_id_MOC=3;
$Ext::SPIN::price::druh_ceny_id_special=34;

$tom::mailchimp_url='https://us4.api.mailchimp.com/2.0';			# nastavenie mailchimp api
$tom::mailchimp_apikey='89jbnb1n2b3nbbn1b24444nbb-us4';
$tom::mailchimp_list='123bamdb1';


$tom::paypal_user='eshop_api1.domain.com';							# nastavenie paypal 
$tom::paypal_pass='ASDJKASKJKJqweqw';
$tom::paypal_sign='hjalsjkdkaadswe341241k5k51k1k1k5k51k-';
$tom::paypal_url='https://www.paypal.com/webscr';

$tom::tagmanager_ID='GTM-X26TGN';									# nastavenie GTM účtu

%tom::setup=(
  'eshop_name' => 'DomainCom',									# názov domény - napr. pre použitie v hlavičke, v podpise autoreply, v potvrdení objednávky, atď
  'fb' => {
    'app_id' => $App::301::fb_app								# nastavenie ID FB aplikácie
  },
  'currency_code' => 'EUR',

  'delivery' => {													# povolenie/zak8zanie spôsobov dopravy
    'courier' => {'enabled' => 1},
    'nodelivery' => {'enabled' => 1},
    'express' => {'enabled' => 0},
    'warehouse' => {'enabled' => 1},
  },
  
  'billing' => {													# povolenie/zakázanie platobných systémov
    'card' => {'enabled' => 1},
    'paypal' => {'enabled' => 1},
    'tatrapay' => {'enabled' => 1},
    'sberbank' => {'enabled' => 0},
    'slsp' => {'enabled' => 1},
    'vubeplatby' => {'enabled' => 1},
    'cash' => {'enabled' => 1},
    'postovabanka' => {'enabled' => 1},
    'uniplatba' => {'enabled' => 1},
    'ondelivery' => {'enabled' => 1},
    'direct' => {'enabled' => 1},
    'csob' => {'enabled' => 0},
  },
  },
  
  'filter' => {													# nastavenia query pre kategórie
    'tshirts' => '+cat_index_s:5*',
    'boots' => '+cat_index_s:32*'
  },
  
  'search' => {													# všeobecné nastavenia solr query
    'qf' => 'name^5 name_t^3 name_partial^2 title^5',
    #'mm' => '50%',
    #'tie' = '1.0'
  }
);

$tom::UA='UA-1991784-5';											# nastavenie google analytics id

$App::130::rcpt_regex_forced='(comsultia\.com|corner\.sk)';			# override povolených mail adries pre devel prostredie - defaultne odchádzajú len na @comsultia.com

1;# DO NOT ERASE!!!
 • No labels