Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palemoon je komunitný branch Firefoxu, ktorý plánuje udržať v jadre kompatibilitu s XUL enginom.

Má byť náhradnou XUL platformou platformou po tom, ako cca 2017-11 bude definitívne odstránená podpora z Firefoxu.

Inštalácia Palemoon

Aktuálne sú dostupné verzie

Web: http://www.palemoon.org

Inštalácia Cyclone3 XUL Admin

Prebieha rovnako ako vo Firefoxe.

http://www.cyclone3.org

  • cez Install Cyclone3 XUL CMS v.20...

http://www.xul-cms.com

  • kliknutím na Inštalovať

Web podľa useragenta zobrazuje inú download linku pre Firefox a inú pre Palemoon.

Verzia sa zobrazuje podľa inštalačného RDF - C3XULadmin22.rdf resp. C3XULadmin_palemoon.rdf.

Po kliknutí proces prebieha rovnako ako vo Firefoxe, vrátane reštartu browsera.

Po inštalácii rovnako pribudne toolbar s ikonkou Cyclone3.

Release proces

Prebieha automatizovane cez Bamboo z git branchu release/palemoon.

Po pushnutí zmien do branchu sa automaticky pregeneruje inštalačný XPI balík a RDF súbory.

  • No labels